Medikal Medya

Sağlıkla Medyanın Buluştuğu Nokta

Telemedicine

Tele-tıp uzakta bulunan tıbbi deneyim ve bilgilere telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerini kullanarak hızlı bir şekilde ulaşılmasıdır. Tele-tıpta tıbbın ses, görüntü ve veri iletişimi kullanılarak uygulanması söz konusudur. Bu sayede hastanın incelenmesi, hastalığına teşhis konulması, ve tedavisi mümkün olmaktadır.